Alimentatie...wat zijn de rechten en plichten?

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud.  In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor echtgenoten, geregistreerde partners en ex-echtgenoten. Ouders moeten ook hun kinderen (in ieder geval) tot 21 jaar onderhouden. Als u, na een scheiding, niet voldoende geld hebt om van te leven, kunt u alimentatie ontvangen van uw ex-partner. Het is ook mogelijk dat u alimentatie aan uw ex-partner moet betalen. Alimentatie is een bijdrage in de kosten die u, uw ex-partner, of uw kind nodig heeft om te kunnen leven.
Splitting maakt draagkrachtberekeningen voor u om te kunnen bepalen of, wie en hoeveel alimentatie er betaald moet worden. Alimentatie kan worden gesplitst in kinder- en partneralimentatie. Het Nederlands recht geeft aan dat kinderalimentatie voorrang heeft op de partneralimentatie.

 

Partneralimentatie

U kunt alimentatie krijgen als u niet (helemaal) in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. U moet alimentatie betalen als u die verplichting hebt tegenover iemand die niet in haar of zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Niet alleen echtgenoten en geregistreerd partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten. De ene ex-echtgenoot moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien.

 

Kinderalimentatie

Het uitgangspunt voor kinderalimentatie is dat de levensstandaard van het kind niet mag dalen na de scheiding. Ouders moeten voor hun kinderen (in ieder geval) tot hun 21ste levensjaar zorgen. Hieronder vallen de kosten voor verzorging, opvoeding en studie. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen.

Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de Trema-normen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de verdeling van de zorg, de taakverdeling en de hoogte van uw inkomen. U weet pas na een berekening of u kinderalimentatie moet betalen of juist ontvangt. Ook bij co-ouderschap kan kinderalimentatie van toepassing zijn. Co-ouderschap betekent namelijk niet dat de kosten van de kinderen automatisch 50/50 worden verdeeld. Er wordt ook in dit geval gekeken naar draagkracht.