Erfrecht

Het erfrecht regelt de overgang van vermogen na overlijden. Dit kan plaatsvinden door het wettelijke erfrecht of het testamentaire erfrecht. In het testamentaire erfrecht kan men binnen de grenzen van de wet een keuze maken op welke wijze het vermogen vererft. In een testament kunt u zelf de verdeling van uw vermogen regelen. U kunt onder andere aangeven wie de erfgenamen zijn, wie welk deel krijgt, wat er met de onderneming moet gebeuren en wie u aanwijst als executeur  (degene die de verdeling regelt).