Kinderalimentatie toch aftrekbaar... pleister op de wond

Per 1 januari 2015 zijn de kosten voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar niet meer aftrekbaar. 

 

Het CBS meldt dat in 2013 244.000 huishoudens voordeel hadden van de fiscale aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar. Dit belastingvoordeel bedroeg toen gemiddeld 900 euro per jaar per huishouden, oftewel 225 miljoen euro in totaal. 112.000 alleenstaande huishoudens (dus zonder inwonende kinderen) maakten gebruik van deze aftrek, waarvan 74.000 alleenstaanden mannen waren. Ze deelden, door het betalen van kinderalimentatie, in de uitgaven voor het levensonderhoud van de kinderen. 

 

Het verdwijnen van deze aftrek wordt niet gecompenseerd voor deze groep. Het belastbaar inkomen stijgt, wat weer invloed kan hebben op de hoogte van toeslagen en uitkeringen. 

 

Kinderalimentatie toch aftrekbaar

De kinderalimentatie is tijdelijk toch aftrekbaar in box 3. Doordat de aftrekpost 'levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar' met ingang van 1 januari 2015 niet meer onder de persoonsgebonden aftrek valt, is de in het leven geroepen uitsluiting in box 3 (om dubbel fiscaal voordeel te voorkomen) niet meer van toepassing. Hierdoor kan de contante waarde van de toekomstige kinderalimentatie-verplichtingen als schuld worden meegenomen in box 3.

Dit heeft alleen zin als u een box 3 inkomen hebt (bezittingen minus schulden) dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen (2015 € 21.330,- & 2016 € 24.437,-). Let op: Per 1 januari 2017 zal deze aftrekpost vervallen. 

 

Het is een tijdelijke 'pleister op de wond'.