Erik Stuurwold, Splitting

De naam Splitting staat voor splitsing. Het scheidingsproces is te vergelijken met een splitsing, een andere richting inslaan. Voor mij is dit tevens van toepassing geweest. Na een kleine twintig jaar werkzaam te zijn geweest in de financiële dienstverlening stond ik op een splitsing. Doorgaan met hetgeen waar ik goed in ben, of mijn hart volgen en mij richten op het scheidingsadvies. Ik heb de keuze gemaakt om mijn hart te volgen en heb Splitting opgericht.

 

"Een ander verder helpen...dat geeft mij energie."

In mijn werk als financieel planner bij een grote financiële instelling ben ik vaak in aanraking gekomen met klanten waarvan de relatie werd beëindigd. Ik merkte op dat ik het begeleiden en aanvullend adviseren van mijn klanten hierin als toegevoegde waarde heb ervaren. Met regelmaat kreeg ik convenanten onder ogen waarbij zaken onjuist waren geregeld en dit veelal (onbedoelde) financiële en fiscale gevolgen had. Tevens kreeg ik een positieve impuls als ik een relatie kon ontzorgen en bijstaan met financiële begeleiding na het overlijden van een naaste. Deze trajecten heb ik als waardevol ervaren. Ook was ik positief gestemd over mijn aanvullende rol als vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Op aanbeveling was ik benaderd voor de rol van vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon fungeer je als aanspreekpunt en klankbord voor werknemers in situaties die betrekking hebben op het werk en die doorgaans als misstanden worden getypeerd. Het op een mensgerichte manier van begeleiden van werknemers in deze ‘vervelende’ situaties gaf mij veel voldoening.

 

 

Ik wil u graag op een mensgerichte en integere wijze ontzorgen in uw traject waarbij 'samen' voorbij is. Dit zal samengaan met duidelijkheid, openheid en professionaliteit. Mijn doel is dat u in de toekomst op het traject terugkijkt en zult kunnen zeggen:

 

Financieel, fiscaal en juridisch is alles deskundig geregeld.
Ik ben in deze moeilijke periode goed ontzorgd.