Advies bij scheiding

Bij Splitting legt u de regie van uw scheiding in handen van een betrokken adviseur die met u het gehele scheidingsproces doorloopt. Erik Stuurwold zorgt ervoor dat u in deze lastige periode geheel wordt ontzorgd ten aanzien van alle formele aspecten van de scheiding. Daarbij houdt hij de belangen van alle betrokken partijen in het oog.

 

Waarom kiest u voor Splitting?

Zorgvuldige begeleiding van uw scheiding

  • Mediation voor goede begeleiding op sociaal emotioneel gebied. 
  • Uitgebreide kennis van het familierecht voor begeleiding ten aanzien van de juridische aspecten.
  • Specialist ten aanzien van alle financiële en fiscale zaken die belangrijk zijn bij een scheiding. 

 

Het in kaart brengen van alle onderdelen die voor uw scheiding relevant zijn

  • Dit geeft u inzicht in alle onderdelen die voor uw scheiding van belang zijn. Bij veel scheidingen worden bepaalde onderdelen vergeten. Dit heeft als gevolg dat soms jaren na de scheiding ex-partners weer om tafel moeten om afspraken te maken, de scheiding begint dan weer gedeeltelijk opnieuw. Daarbij kunt u te maken krijgen met (onbedoelde) financiële en fiscale gevolgen. De aanpak van Splitting zorgt ervoor dat er niets wordt vergeten.
  • In onderling overleg wordt afgesproken bij welke onderdelen u begeleiding wenst. U krijgt maatwerk.
 

Eenzijdige begeleiding

Indien u de scheiding niet samen in onderling overleg kunt of wilt regelen, kunt u ook kiezen voor éénzijdige begeleiding. Het advies is om een gezamenlijk traject in te gaan, aangezien de ervaring heeft geleerd dat dit voor beide partijen meer succes oplevert. Ik zal bij éénzijdige begeleiding uw belangen behartigen en indien dit nodig is in contact treden met de andere partij of zijn/haar adviseur of advocaat. Een viergesprek is hierbij ook één van de mogelijkheden. Uitgangspunt voor mij is een open overleg en een constructieve benadering. In het geval het niet lukt om tot definitieve afspraken te komen, zal Splitting namens u de rechtsgang in laten zetten. 
Voor vraagstellingen ten aanzien van deelaspecten gerelateerd aan het scheidingsproces, kunt u ook bij Splitting terecht.

 

Onafhankelijk

Splitting werkt enkel in uw belang en verkoopt geen (financiële) producten. Door deze onafhankelijkheid waarborgt Splitting de transparantie.