Informatie over scheiden

Scheiden is complex. In relatief korte tijd moeten er belangrijke beslissingen worden genomen, die gepaard gaan met de nodige emoties. Emoties maken het niet eenvoudiger om samen overeenstemming te bereiken over bepaalde elementaire zaken. Het overzicht, en in het verlengde hiervan het perspectief op goede en weloverwogen afspraken, dreigt verloren te gaan. De situatie kan zelfs escaleren. Goede begeleiding hierbij is belangrijk. 

 

Splitting brengt de vaardigheden van meerdere beroepsgroepen bij elkaar. Goede begeleiding bestaat uit zowel betrokkenheid op het sociale en emotionele vlak als deskundigheid op het gebied van alle formele aspecten.

Bij Splitting legt u de regie van uw scheiding in handen van een betrokken adviseur die met u het gehele scheidingsproces doorloopt. U ontvangt een persoonlijk stappenplan van alle onderdelen die voor uw scheiding van belang zijn. Erik Stuurwold zorgt ervoor dat u in deze lastige periode geheel wordt ontzorgd ten aanzien van alle formele aspecten van de scheiding. Daarbij houdt hij de belangen van alle betrokken partijen in het oog.

 

Bij veel scheidingen worden bepaalde onderdelen vergeten. Dit heeft als gevolg dat soms jaren na de scheiding ex-partners weer om tafel moeten om afspraken te maken, de scheiding begint dan weer gedeeltelijk opnieuw. Daarbij kunt u te maken krijgen met (onbedoelde) financiële en fiscale gevolgen. De aanpak van Splitting zorgt ervoor dat er niets wordt vergeten.