Advies na overlijden

Een scheiding door overlijden brengt op het emotionele vlak veel verwerking met zich mee. Het verwerken van het overlijden heeft tijd nodig en ís nodig. Aan de andere kant komen er veel zaken op u af na de uitvaart die geregeld moeten worden. Hierdoor komt het verwerkingsproces pas veel later (noodgedwongen) op gang.

Na de uitvaart dient de administratie en de financiën van de overledene worden afgehandeld. Het gaat in dat geval onder meer om:

 

  • Informeren van (eventuele) werkgever, bank- en verzekeringsinstellingen, pensioenfondsen en indien van toepassing hypotheekverstrekker.
  • Doen van de laatste aangifte inkomstenbelasting van de overledenen binnen een gestelde termijn.
  • Doen van de aangifte erfbelasting van de overledene binnen een gestelde termijn.
  • Daarnaast zullen andere (praktische) zaken geregeld dienen te worden en dient er overzicht te komen in de financiën. Hierbij kunt u onder meer denken aan de fiscaliteit met betrekking tot de eigen woning en hoe het inkomen er voor de toekomst uit gaat zien.


Splitting ontzorgt u met al deze onderwerpen die betrekking hebben op de financiën (zowel inkomen als vermogen), fiscaliteiten (aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting), maar ook andere praktische zaken en vragen, zoals inlichten van diverse instanties van het overlijden en het volledig in kaart brengen van uw gehele financiële huishouding. Het is fijn als u in deze hectische periode wordt begeleid én ontzorgd.

Naast het ontzorgen en de begeleiding ná het overlijden is het aan te bevelen juist in het voortraject de goede begeleiding en volledige advisering te ontvangen, waardoor het rouwproces eerder in alle rust kan starten. Één van de mogelijkheden om zaken goed te regelen is het opstellen van een levenstestament. Dit is als het ware een testament die niet, zoals een standaard testament, alleen werkt na het overlijden, maar ook tijdens uw leven. Indien u bijvoorbeeld door een ongeval of andere gebeurtenis handelingsonbekwaam wordt. Per onderwerp kunt u laten beschrijven wat uw wensen zijn en door wie en op welke wijze hier uitvoering aan moeten worden gegeven. Ook hier helpt Splitting door te ontzorgen, te adviseren maar ook (indien nodig) door te verwijzen. Door het grote netwerk van Splitting zal er snel en volledig hulp worden geleverd.