Belastingen

Na het overlijden krijgt u te maken met een aantal belastingen, waaronder de inkomstenbelasting en erfbelasting. De inkomstenbelasting van de overledene wordt berekend over de periode van het lopende jaar tot het moment van overlijden. De belastingdienst stuurt u hiervoor een zogenaamd F-biljet. Verder is de erfbelasting van toepassing op de erfgenamen. Het moment van overlijden wordt als waarderingsdatum hiervoor genomen. Splitting ontzorgt u met het nemen van de juiste stappen en schept duidelijkheid en overzicht.