Inkomen

Op welke wijze verandert uw inkomen na het overlijden van uw naaste. Welk inkomen is benodigd om in een levensonderhoud te voorzien of uw (gewijzigde) wensen uit te laten komen? Hebt uw recht op nabestaandenpensioen of een nabestaandenuitkering? Deze en andere belangrijke vraagstukken dienen uitvoerig te worden besproken. Tevens zal er gekeken worden naar de toeslagen, die mogelijk moeten worden aangepast.