Kinderen en scheiden

U wilt het beste voor uw kinderen... Toch kunt u van te voren niet weten op welke wijze een beslissing voor de kinderen uiteindelijk uitpakt. Onderwerpen die hierbij naar voren komen, zijn onder meer:


Wanneer vertellen we het de kinderen?

Waar gaan de kinderen wonen?

Hoe ziet de omgangsregeling eruit?

Is co-ouderschap mogelijk?

Op welke wijze worden de kosten van de kinderen verdeeld?

Wat zijn de wensen van de kinderen?


Veel vragen waarop vooraf geen standaard antwoord te geven is. Door zowel onderling als met de kinderen (afhankelijk van de leeftijd) in overleg te gaan, kan een weloverwogen beslissing met de juiste intentie genomen worden.

 

Praten met de kinderen over de scheiding

De kinderen het slechte nieuws brengen is één van de lastigste momenten van een scheiding. Het verdient de aanbeveling om samen als de ouders de scheiding aan de kinderen te melden en de toekomstige situatie te bespreken. Het is belangrijk voor de kinderen dat het gesprek met beide ouders in een voor hun vertrouwde omgeving wordt gevoerd. Er wordt onder meer besproken dat de kinderen goed contact houden met beide ouders en wat zij kunnen verwachten. Geef aan dat de scheiding niet aan de kinderen ligt en het een beslissing tussen u en uw partner is. Geef verder aan dat de kinderen geen keuze hoeven te maken tussen de ouders. Een kind kan geen partij kiezen, want het wil de liefde van beide ouders.
Wees eerlijk in dit gesprek en vertel de boodschap goed, dat wil zeggen zonder verwijten en positief taalgebruik. Stem uw verhaal af op de belevingswereld van uw kind. Laat uw kinderen hun vragen stellen en geef ze de tijd om het te verwerken.

 

Kinderen gerust stellen?

Tijdens perioden van stress en onrust willen ouders vaak iets positiefs doen voor hun kinderen in de hoop dat ze zich prettig en veilig blijven voelen. De juiste woorden kunnen kinderen wel geruststellen, vooral jongere kinderen, maar het heeft alleen effect wanneer later gedrag onderstreept wat er is gezegd.
Wees eerlijk en woorden als  ‘alles komt goed’ wanneer u midden in de scheiding ligt, is niet geloofwaardig. Kinderen prikken hierdoor heen. Beter is het om aan te geven dat u er hard voor gaat werken om te zorgen dat het weer beter zal gaan. Dat het eerst nog een tijdje moeilijk zal zijn, maar dat het ook weer over zal gaan.

 


Ouderschapsplan

Met ingang van 1 maart 2009 zijn ouders verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Als ouder bent u verplicht een ouderschapsplan toe te voegen bij een verzoek tot echtscheiding, beëindiging van een (geregistreerd) partnerschap of scheiding van tafel en bed. Er moet in het ouderschapsplan over drie onderwerpen in ieder geval afspraken worden gemaakt. Dit zijn zorg- en opvoedingsverdeling, kosten verzorging en opvoeding en informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen.