Vermogen

Het onderdeel vermogen vraagt na een overlijden veel aandacht. Los van het vraagstuk welk vermogen in de boedelverdeling valt, dient er ook naar de toekomst worden gekeken. Hebt u in de nieuwe situatie vermogen nodig als aanvulling op uw inkomen? Is het verstandig om reeds een deel van uw vermogen aan uw kinderen te schenken om erfbelasting in een later stadium te verminderen? Wilt u uw vermogen aanwenden voor specifieke doelen? Dit zijn een aantal vragen die de revue zullen passeren. Splitting kan u hierbij en andere vraagstukken adviseren.