Vermogen verdelen bij scheiding

Bij het verdelen van het vermogen dient een aantal stappen te worden doorlopen. Uitgangspunt voor het verdelen van het vermogen is om tot een evenwichtige verdeling te komen. Als eerste zal er gekeken worden op welke voorwaarden u bent gehuwd of welke voorwaarden er zijn opgenomen in het samenlevingscontract. Als u bent gehuwd in gemeenschap van goederen zijn vanaf de huwelijksdatum alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Hebben we te maken met huwelijkse voorwaarden, dan wordt er gekeken op welke wijze deze voorwaarden zijn opgesteld en hoe de uitvoering hiervan is geweest tijdens het huwelijk. 

Verder kan er sprake zijn van uitgesloten vermogen. Uitgesloten vermogen betekent simpelweg dat uw partner bij het beëindigen van uw huwelijk geen aanspraak kan maken op het bedrag dat onder uitsluiting is geschonken of geërfd. Dit is onder andere terug te vinden in het testament en de schenkingsakte. Dit vermogen valt bijvoorbeeld niet in de gemeenschap van goederen, maar blijft privévermogen voor degene die het ontvangt. Er dient te worden onderzocht hoe u met dit vermogen bent omgegaan. De praktijk laat vaak zien dat een schenking of erfenis wordt gebruikt voor een gezamenlijke aankoop. 

Uw wensen zijn het uitgangspunt in de verdeling van het vermogen en zullen worden afgezet tegen de juridische, financiële en fiscale aspecten. Tevens zullen de gevolgen hiervan duidelijk worden gemaakt.