Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Naast de vele andere zaken komt ook het pensioen aan bod in de verdeling. Het betreft volgens het Nederlands recht regelend recht, wat inhoudt dat u ook kunt afwijken van de standaardregeling en zelf hierover afspraken kunt maken. Deze afspraken moeten natuurlijk wel worden afgezet tegen de fiscale aspecten die van toepassing zijn of kunnen worden.

 

Ouderdomspensioen

Wettelijk is sprake van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Hierbij hebt u recht op 50% van het ouderdomspensioen dat uw partner heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of partnerschap. Andersom geldt hetzelfde voor uw ex-partner.

De wettelijke regeling houdt in dat u een recht ontvangt op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Zodra hij/zij met pensioen gaat, ontvangt u uw pensioenuitkering. Dit ontvangt u rechtstreeks van de pensioenuitvoerder, indien u binnen twee jaar na de scheiding melding hiervan doet bij het pensioenfonds. Mocht deze melding niet plaatsvinden, dan zult u het pensioen van uw ex-partner moeten vorderen. Uw ex-partner zal dit bedrag dan aan u moeten overmaken.

 

Nabestaandenpensioen

Heeft mijn ex-partner recht op nabestaandenpensioen? 
Het nabestaandenpensioen wordt niet berekend over de huwelijkse periode. Anders dan bij het ouderdomspensioen, hangt de hoogte van het partnerpensioen na de scheiding niet af van de duur van het huwelijk. Het gehele nabestaandenpensioen dat is opgebouwd, ontvangt u van elkaar. Ook hier geldt dat regelend recht van toepassing is, zodat u zelf hierover afspraken kunt maken. Tegenwoordig wordt het nabestaandenpensioen vaak op risicobasis verzekerd. Dit houdt in dat er geen kapitaal wordt opgebouwd, zodat de aanspraak hierop nihil is.

 

Conversie

U kunt er ook voor kiezen om afwijkende afspraken te maken met uw ex-partner. Conversie van het pensioen is een mogelijkheid. Hierbij wordt het ouderdoms- en nabestaandenpensioen waar u recht op hebt, omgezet in een ouderdomspensioen voor uzelf. De leeftijd van uw partner is hierbij niet meer leidend voor bijvoorbeeld de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Het pensioenfonds moet hier aan mee willen werken. Informeer vooraf bij hen waar u recht op hebt. 

Splitting zal u in de gesprekken meer over de mogelijkheden vertellen.