Wonen na een scheiding

Wie blijft in de woning?

Wil één van u in de woning blijven of zal de woning worden verkocht (bij eigen woning) of worden opgezegd (bij huur). Bij een eigen woning zal er financieel, fiscaal en ook juridisch veel moeten worden uitgezocht. Bij een eigen woning zal als eerste moeten worden gekeken naar wie de eigenaar van de woning is. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is dit vaak duidelijk, maar als u onder huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, samenwonend of geregistreerd partner met partnervoorwaarden kunnen de eigendomsverhoudingen anders liggen. Het vraagstuk wie in de woning zal blijven, zal ook raakvlakken hebben met het belang van de kinderen. Daarnaast dient gekeken te worden of uw wens financieel haalbaar is. Dit zijn slechts enkele aspecten die naar voren komen bij de (eigen) woning. Splitting zal u in dit proces volledig begeleiden en adviseren.

 

Hoe zit het met de hypotheek?


Als u een eigen woning met een hypotheek hebt, zal gekeken worden naar uw wens met betrekking tot de woning. Blijft u voorlopig samenwonen of vertrekt één van u (tijdelijk) naar een andere woning. Wie betaalt de hypotheeklasten en wie betaalt de extra woonlasten? Hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek? Wordt de woning verkocht of wenst één van u de woning over te nemen. In het laatste geval zal door de hypotheekverstrekker berekend worden of dit mogelijk is. Naast bovenstaande zaken dient het fiscale aspect meegenomen te worden. Er is bijvoorbeeld een speciale scheidingsregeling in de Wet opgenomen die zorgdraagt voor uitbreiding van de ‘normale’ hypotheekrenteaftrek bij een scheiding. Hierdoor hebt u ook na vertrek uit de eigen woning een langere renteaftrek. Splitting kan u hierover meer vertellen.