De 5 grootste risico's voor kinderen van gescheiden ouders

Er komen jaarlijks minstens 70.000 nieuwe kinderen van gescheiden ouders bij. Inmiddels zijn er in Nederland in totaal al meer dan een miljoen. Een deel hiervan is al volwassen geworden, maar blijven kinderen van gescheiden ouders.
Ongeveer 30% van al deze kinderen houdt (soms levenslang) problemen. 

 

De top 5 risico’s  

1. Chronische ouderlijke conflicten. 
2. Slechte relatie met inwonende ouder.
3. Het aantal bijkomende veranderingen zoals verhuizing, schoolverandering en nieuwe partners van de ouder(s).
4. Financiële achteruitgang.
5. Slechte relatie met uitwonende ouder en/of stiefouder.


Op nummer één staat de chronische ouderlijke conflicten. Verder is het erg opvallend dat de slechte relatie met de uitwonende ouder onderaan staat in het rijtje en het minst negatieve invloed heeft op het kind. Hierbij is niet de hoeveelheid contact maar de goede verhouding met de uitwonende ouder (meestal vader) van invloed op het welzijn van het kind, zo heeft onderzoek uitgewezen. 

Als de genoemde risico’s kunnen worden beperkt, verkleint de kans op problemen bij het kind.  

 

Waarom zijn chronische ouderlijke conflicten zo nadelig voor het kind? 

  • Er is sprake van een langdurige stressperiode.
  •  Ouders hebben minder aandacht voor de kinderen.
  •  Ouders worden strenger of juist niet. 
  •  Kind leert dat ruzies niet worden opgelost.
  •  Neiging tot zelfbeschuldiging kind.
  •  (Veilige) gehechtheid ontstaat bij jonge kinderen onder druk.
  •  Nauwelijks kans om scheiding te verwerken.

 

Kinderen willen niet dat hun ouders scheiden, toch moeten we de realiteit niet uit het oog verliezen. Circa 38% (bron CBS) van de huwelijken redt het niet. De wijze waarop kinderen worden begeleid en ondersteund is van cruciaal belang. Als de risicofactoren kunnen worden beperkt, verkleint de kans op problemen bij het kind. En dat willen we toch allemaal...

(De bron van bovenstaande informatie is onderzoek van Dr. Ed Spruijt, scheidingsonderzoeker.)