Financieringsvoorbehoud zinvol of zinloos?

Onlangs heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan over het niet opnemen van een financieringsvoorbehoud in een convenant bij scheidende partijen.

 

Korte situatieschets

Man en vrouw hebben hun relatie beëindigd en per juli 2010 in het convenant onder meer opgenomen dat de man de gezamenlijke woning overneemt en de hierbij behorende volledige draagplicht voor zijn rekening neemt. De vrouw zal worden ontslagen uit al haar verplichtingen met betrekking tot de hypotheek. Partijen hebben hiervoor 31-12-2013 als uiterste datum afgesproken.

In de periode vanaf het tekenen convenant tot medio 2013 zijn partijen een LAT relatie aangegaan. Hierna is de relatie definitief beëindigd. In juli 2013 is er een ‘kleine aanvulling’ geweest op het door hun getekende convenant, echter het onderdeel met betrekking tot de overname van de woning is niet gewijzigd. 

Het lukt man echter niet om de woning volledig op zijn naam te krijgen en hierdoor vrouw te laten ontslaan uit haar hypothecaire verplichtingen. De bank werkt hier niet aan mee. 

 

De vrouw vordert nakoming van de gemaakte afspraken. Man verweert zich door aan te geven dat hij de financiering niet rond kan krijgen en dat de woning nu te koop zal worden aangeboden. 

 

Uitspraak

De rechtbank is helder en duidelijk: zij oordeelt dat man de schade van de vrouw moet vergoeden omdat hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen. De gemaakte afspraak kan worden gezien als een resultaatsverplichting. Er is geen voorbehoud voor financiering opgenomen.

De man is verplicht tot het vergoeden van de (toekomstige) schade aan de vrouw. Hij krijgt 4 weken de tijd om alsnog de woning op eigen naam te krijgen en de vrouw te laten ontslaan van al haar hypothecaire verplichtingen. Mocht dit niet lukken binnen 4 weken dan zal hij de vrouw een dwangsom moeten betalen van € 1.000,- per dag met een maximum van € 50.000,-. 

Voor de man is dit een behoorlijke tegenvaller die relatief 'simpel' voorkomen had kunnen worden. 

 

Voor scheidende partners is het van belang om de gemaakte afspraken goed vast te (laten) leggen. In het geval van een koopwoning, waarbij één van de partijen de woning wenst over te nemen, is het opnemen van een financieringsvoorbehoud essentieel. Andere onderdelen verdienen echter ook de nodige aandacht. 

 

Advies

Mijn advies is om het opgestelde (concept) convenant te toetsen op mogelijke hiaten c.q. onduidelijkheden. Wilt u meer informatie hierover of wenst u een second opinion op uw convenant, neemt u dan gerust contact op met Erik Stuurwold van Splitting. Ik sta u graag te woord.

 

Indien u de uitspraak in zijn geheel wenst te lezen, klikt u hier