Rotterdamse 'APK' tegen vechtscheidingen

Een mooi initiatief in Rotterdam...
In overleg met de cliënten stel ik in elk traject voor om een evaluatiemoment in het ouderschapsplan in te bouwen. Even stilstaan bij de huidige afspraken. Werken de afspraken in de praktijk voor zowel de kinderen als de ouders of is bijstelling nodig? Ook andere zaken kunnen in dit gesprek meegenomen worden. Het blijven praten is belangrijk...je blijft tenslotte altijd collega-ouders...


Met een 'apk' bij scheidingen gaat de gemeente Rotterdam het groeiende aantal vecht-scheidingen te lijf. Voormalige stellen krijgen na één jaar een uitnodiging voor een gesprek. Daarin controleren bemiddelaars of scheidingsadvocaten of de ex-geliefden de afspraken over hun kinderen nog nakomen.

Vorig jaar gingen bijna 20.000 koppels met kinderen uit elkaar. Inmiddels loopt ongeveer 1 op de 5 scheidingen uit op een vechtscheiding. Het is een vorm van kindermishandeling, stelt de Taskforce Kindermishandeling. ,,Kinderen voelen zich niet meer veilig thuis, terwijl dat een basisbehoefte van een kind is. Wij zien een vechtscheiding als emotionele verwaarlozing'', verklaart hoogleraar Lenneke Alink. 

Met een 'apk' hoopt Rotterdam het aantal vechtscheidingen terug te dringen. De Maasstad is de eerste gemeente die een proef gaat doen met zorgverlening nadat echtparen al uit elkaar zijn. De ouders krijgen 1 jaar na de scheiding een oproep om op gesprek te komen bij de bemiddelaar of advocaat met wie ze hun ouderplan hebben gemaakt. ,,De afspraken komen daarbij op tafel. We kijken of die nog voldoen, beide ouders zich eraan houden of dat extra begeleiding nodig is'', zegt wethouder Hugo de Jonge (Jeugd).

Ruzies

De vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) juicht de proef toe. ,,Ik spreek al standaard na een half jaar of een jaar met gescheiden stellen af om de situatie te evalueren'', zegt voorzitter Dianne Kroezen. ,,Als ze iets niet goed vinden gaan, kunnen ze dat bespreken.''

Juist als echtparen al langer uit elkaar zijn, ontstaan conflicten. Gescheiden ouders krijgen ruzie over de omgangsregeling met hun kinderen, bijvoorbeeld als een nieuwe partner in het spel komt, één van de ouders naar een andere woonplaats verhuist of er een kind met de nieuwe partner wordt geboren.

Die ruzies hoopt Rotterdam voor te zijn door de ex-echtelieden regelmatig samen aan tafel te zetten. Alle potentieel gevoelige punten komen ter sprake. Zijn er meningsverschillen over de opvoeding? Wordt de alimentatie trouw betaald? Waar nodig voeren de bemiddelaars ook gesprekken met de kinderen. De Jonge: ,,Ouders zijn zich niet altijd bewust van wat hun ruzies met de kinderen doen. We willen weten hoe het met ze gaat.''

Niet waterdicht 

Waterdicht is de apk niet. Als ex-partners weigeren mee te werken, kan de gemeente hen niet dwingen. Toch denkt hoogleraar Alink dat de scheidings-apk een goede stap is. ,,Je kunt in elk geval een vinger aan de pols houden in gescheiden gezinnen. En ouders kan duidelijk worden gemaakt dat hun gedrag grote consequenties heeft voor kinderen.''

 

De proef begint in januari met zestig gezinnen. Als blijkt dat het lukt om de conflicten terug te dringen, gaan gemeenten in het hele land ermee aan de slag.

Zie hier het artikel in het AD